Pardubice header.jpg

Anglický tým ve škole NOE 2018

Poslední červnový týden nás již podruhé navštívil tým anglických lektorů. Připravil pro naše žáky program od tanečních písní přes biblické příběhy, vědecké pokusy až po ruční výrobu a sporty. Žáci měli skvělou příležitost procvičit si svou angličtinu s rodilými mluvčími.

Smysluplně a kvalitně až do konce

Pardubice 1.jpg

Na konci školního roku většina škol nechává žákům volnou zábavu, uklízí se třídy, sledují filmy. Na škole Noe je tomu jinak. Díky anglickému týmu tráví naši žáci čas kvalitně a smysluplně až do konce. Program, který letos anglický tým pro žáky připravil, byl opravdu pečlivě a svědomitě nachystaný. Obzvlášť mladším žákům se líbily křesťanské taneční písně na ranním shromáždění. Starší žáci si užili plno zábavy při sportech a rozhovorech s lektory. Bylo skvělé, jak lektoři dokázali nadchnout i starší žáky do činností. Není lehké získat zájem teenagerů, jim se to však podařilo. Starší žáci se dokonce zapojili do překladu, což bylo pro ně motivující. Kvalitní program ocenili také rodiče žáků. Máme od nich spoustu skvělých ohlasů. Líbí se jim přístup lektorů a komunikace v angličtině. Jsou rádi, že jejich děti mají ve škole kvalitní program i v posledních dnech vyučování.

Bible mluví k dětem i dospělým

Pardubice parachute.jpg

Lektoři velmi pěkně pracovali s biblickými příběhy, jak ráno na společném shromáždění, tak i potom ve skupinách s dětmi podle věku. Na každý příběh mohly děti reagovat osobní zkušeností či modlitbou. Měly možnost vyjádřit např. modlitbu vděčnosti nebo modlitbu za uzdravení na ručně vyráběných kartách. Ve středu večer připravil anglický tým prezentaci pro rodiče, kde ukázal, co všechno se děti během uplynulých dnů naučily a jaké měly aktivity. Bylo skvělé, že zaznělo i osobní svědectví o víře z řad členů týmu. Dvě třetiny našich rodičů nejsou aktivními křesťany, a proto bylo dobré, když slyšeli více věcí o Bohu.

Učitelé jsou anglickým týmem nadšeni

Pardubice 2.jpg

Učitelé školy Noe práci anglického týmu velmi vítají. Žáci mají skvělou příležitost procvičit si svou angličtinu s rodilými mluvčími. Dále je výborné, že žáci mají kvalitní křesťanský program, což je může posunout na jejich cestě k Bohu. Komunikace s anglickým týmem je velmi dobrá, vždy máme možnost poskytnout k programu zpětnou vazbu a lektoři se vždy snaží vyjít našim podnětům vstříc. Pevně doufáme, že bude spolupráce i nadále pokračovat.

Poděkování

Za školu Noe, učitele, žáky i rodiče chceme vyjádřit velkou vděčnost za službu anglického týmu včetně Michele Foster. Víme, že za skvělým programem je mnoho hodin přípravy, nadšení a modliteb. Vážíme si toho a děkujeme.

Markéta Chmelová, propagace a fundraising