There are many ways to communicate with our friends on a mission in far-flung places, but there really is no substitute for face-to-face visits, however brief. Last month Maurice Nightingale and a group of guys from RM churches in Norfolk, Suffolk and Kent travelled together to Stockholm and then took an overnight ferry to Helsinki, to surprise and bless the church there. Hanna-Maria Jacob tells us what happened. 


Minusta on ihanaa, miten Jumala yllättää!

Viime lauantaina pidimme seurakuntana pienet läksiäiset Charisille, joka on viettänyt ID-vuotensa Suomessa, tukien Risen Light Helsinki-seurakuntaamme (voisin kirjoittaa kokonaan erillisen tarinan hänestä, hän on enkeli!).

Menimme Pihlajasaareen aivan Helsingin edustalla ja tässä kohtaa tulemme yllätykseen: seuraamme liittyi joukko miehiä Relational Mission-seurakunnista Englannissa. He olivat lyhyellä viikonloppumatkalla ja he tulivat rohkaistaakseen meitä sekä Grace-seurakuntaa Tukholmassa. Tämä on minusta HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ. Ehkä tämä on Relational Mission- perheessä normaalia eikä sitä edes ajatella sen kummemmin. Itse kuitenkin kerta toisensa jälkeen ihmettelen ja ihailen sitä jatkuvaa tukea, jota olemme lyhyen seurakuntahistoriamme aikana laajemmalta RM-perheeltä saaneet. Ihmiset monesta Euroopan maasta antavat arvokasta aikaansa ja resurssejaan tullakseen rukoilemaan, profetoimaan, palvelemaan ja jakaakseen elämänsä meidän kanssamme. Tämä ei vaadi uhrausta vain niiltä, jotka matkustavat, vaan myös kotijoukoilta jotka lähettävät heidät ja varmistavat, että elämä jatkuu kotirintamalla. Tästä haluan KIITTÄÄ. Haluaisin mainita teidät kaikki nimeltä, mutta tila ei riittäisi. KIITOS! Ja tervetuloa takaisin J.

English version

I think it’s wonderful how God surprises us!

This Saturday just gone we as a church had a little farewell party for Charis, who has done her ID-year here in Finland, supporting our church, Risen Light Helsinki. (I could write another story altogether about her, she is an angel!)

We went to one of the little islands just off the coast of Helsinki and this is where I come to the surprise-part: we were joined by several guys from the Relational Mission churches in England. They were on a short weekend trip and their purpose was to encourage our church in Helsinki and the Grace Church in Stockholm. This AMAZES me. Perhaps this is such a norm in the RM family that you think nothing of it. To me, throughout our yet fairly short church history, the steady support we have been getting from the wider RM family, is a constant cause of wonder. People from many European countries give up their valuable time and resources to come and pray, prophesy, serve and pour out their lives for us. This is not only a sacrifice for the people travelling, but also their nearest and dearest who send them and keep life running at the home front. For this I want to say THANK YOU. I would like to name you all but it would take up all my space. THANK YOU! And welcome back J.

Helsinki3.JPG